Registrering i Stifinner og oppdagergruppene

Fyll ut feltene med informasjon om deltageren. De mørke feltene må fylles ut.
Fornavn:
Mellomnavn:

Etternavn:
f.dato: (dd.mm.åååå)
Ønsker du å informere oss om noe spesielt. Behov for spesiell tilrettelegging? Ta kontakt på telefon: 98242090

Informasjon om Speideren- Stifinnergruppen

Her kan du registrere deg

inn i Stifinnergruppen


VELKOMMEN SOM STIFINNER!

Alder: 4.- 5.klasse (9-10 år)
Gutter og jenter

Tid: Hver torsdag i skoleåret kl. 1700-1800

Sted: Rufus barnehage i Skåredalen vår og høst/
Skåredalen skole, kultur- og idrettssenter,
formingsrommet (vinterhalvåret)

Invitasjon sendes i posten til målgruppen.

For nærmere info, kontakt Jon Erik Strand på tlf: 982 42 090

Innhold: Ulike speideraktiviteter og turer

Speiderarbeidet i Stifinnergruppen er et samarbeid med KFUK-KFUM speiderne. Troppen vår heter: 13. Haugesund KFUK-KFUM