Konfirmantkalender


Kalender for Rossabø, Skåre og Vår Frelsers menigheter