Påmelding til 4-årssamlling i Rossabø kirke

4-årssamling i Rossabø kirke


Velkommen til 4-årssamling i Rossabø kirke.

Samling med aktivt og spennende program og
gudstjeneste med utdeling av 4 års Bibelen